Met een knipoog kreeg Willianne de Jong afgelopen week bij haar afscheid formeel de ere titel van PROFESSORE DI CAFFÈ uitgereikt in Koffiebranderij OVErHOOP.

Wilianne werkte tweeënhalf jaar als werkbegeleidster 5050Coffee Leger des Heils in onze koffiebranderij en bouwde het uit tot een professionele koffiebranderij waarbij voor haar mensen altijd voorop bleven staan. Ze ontwikkelde zichzelf in korte tijd tot professioneel koffiebrandmeester en barista en leerde dat uit aan de deelnemers.

In de toespraken van deelnemers, leidinggevende en collega’s werd Willianne geroemd en bedankt vanwege haar mooie en bijzondere rol die ze gespeeld heeft bij de doorontwikkeling van de koffiebranderij en het 50|50Coffee label.

Willianne gaat werken als ambulant medewerker bij het Leger des Heils. Bedankt voor alles en met de titel PROFESSORE DI CAFFÈ heeft ze levenslang recht op een gratis OVErHOOP of 5050Coffee bakkie op de locaties waar dat geschonken wordt.